• Máy đo âm thanh

    Máy đo âm thanh

    Từ khi nhận được mức độ ảnh hưởng của âm thanh đối với sức khỏe con người, với sự phát triển của khoa học công nghệ đã tạo ra máy đo âm thanh nhằm đảm bảo, cảnh báo sự ô nhiễm tiếng ồn đang tác động lên chúng ta, từ đó có thể tìm cách khắc phục, ngăn chặn.